Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 25-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1201230903031545615153
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
303151515153
2Matematyczne warsztaty językowe II30330303
3Matematyczne warsztaty językowe I30330303
4Zarządzanie strategiczne303151515153
BPrzedmioty podstawowe3753419516515165135152730307
1Analiza matematyczna120106060606010E
2Analiza zespolona607303030307E
3Analiza funkcjonalna606303030306E
4Metody stochastyczne7564515154515156E
5Topologia605303030305
CPrzedmioty kierunkowe390341951356075601512603030136045159
1Przedmiot wybieralny 1
605303030305
2Przedmiot wybieralny 2
607303030307E
3Przedmiot wybieralny 3
605303030305
4Równania różniczkowe9074530154530157E
5Matematyczne podstawy informatyki6043015153015154
6Obliczenia naukowe606303030306
DPrzedmioty specjalnościowe2402412010515604515123030730305
1Ekonometria6063015153015156E
2Ekonomia matematyczna605303030305E
3Modele dyskretne rynku finansowego606303030306E
4Matematyka finansowa607303030307E
EPrzedmioty związane z dyplomem70166010303301013
1Przygotowanie pracy dyplomowej1010101010
2Seminarium dyplomowe60660303303
Razem119512054049590601016516515301501503030120903030301059015301030
1195345330270250
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1 Encyklopedia prawa
A2 Komunikacja interpersonalna

Przedmiot wybieralny 2
C1 Geometria różniczkowa
C2 Rachunek wariacyjny i sterowanie optymalne
C10 Matematyka ubezpieczeniowa

Przedmiot wybieralny 1
C1 Podstawy topologii algebraicznej
C2 Algorytmy w geometrii semialgebraicznej
C3 Ekonofizyka
C11 Macierze w Ekonomii
C13 Współczesna rachunkowość z wykorzystaniem programu Sage Symfonia ERP

Przedmiot wybieralny 3
C1 Matematyczne podstawy kryptologii
C2 Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej
C12 Nowoczesne finanse ilościowe