Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 25-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1201230903031545615153
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
303151515153
2Matematyczne warsztaty językowe I30330303
3Matematyczne warsztaty językowe II30330303
4Zarządzanie strategiczne303151515153
BPrzedmioty podstawowe3753419516515165135152730307
1Analiza matematyczna120106060606010E
2Analiza zespolona607303030307E
3Analiza funkcjonalna606303030306E
4Metody stochastyczne7564515154515156E
5Topologia605303030305
CPrzedmioty kierunkowe390341951356075601512603030136045159
1Przedmiot wybieralny 1
605303030305
2Przedmiot wybieralny 2
607303030307E
3Przedmiot wybieralny 3
605303030305
4Równania różniczkowe9074530154530157E
5Matematyczne podstawy informatyki6043015153015154
6Obliczenia naukowe606303030306
DPrzedmioty specjalnościowe24024120303060603030123030730305
1Zaawansowana eksploracja dużych zbiorów danych606303030306E
2Teoria niezawodności606303030306
3Analiza szeregów czasowych607303030307E
4Rachunek wariacyjny i teoria sterowania605303030305
EPrzedmioty związane z dyplomem70166010303301013
1Przygotowanie pracy dyplomowej1010101010
2Seminarium dyplomowe60660303303
Razem119512054042010560701651651530150105453030120903030301056015304030
1195345330270250
Egzaminy8323
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1 Encyklopedia prawa
A2 Komunikacja interpersonalna

Przedmiot wybieralny 2
C1 Geometria różniczkowa
C11 Uczenie maszynowe

Przedmiot wybieralny 3
C1 Matematyczne podstawy kryptologii
C12 Programowanie i wizualizacja danych

Przedmiot wybieralny 1
C10 Projektowanie i analiza eksperymentów