Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna          Specjalność: Inżynieria kliniczna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 28-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Lsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602211422515615601546060630455302304961
1Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
2Etyka, psychologia i socjologia
30230302
3Prezentacja
15115151
4Podstawy prawa i ergonomia
30230302
5Ochrona własności intelektualnej15196961
6Technologia informacyjna302151515152
7Język angielski15012150302302302302304E
8Wybrane aspekty rozwoju człowieka
60603030
BPrzedmioty kierunkowe123095660902553010590453087515710515601216515603015152310530903017135304515452430304
1Anatomia30430304E
2Podstawy fizjologii15115151
3Biochemia30230302
4Biofizyka30330303E
5Bioreologia15215152
6Marketing i zarządzanie w służbie zdrowia15115151
7Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej15115151
8Ortopedia i protetyka15115151
9Dokumentacja techniczna30330303
10Podstawy projektowania elementów konstrukcji6053015153015155E
11Podstawy MES/Introduction to engineering applications of the FEM-part I453153015303
12Metody doświadczalne mechaniki materiałów i konstrukcji30230302
13Projektowanie wspomagane komputerowo302151515152
14Podstawy metrologii302151515152
15Metrologia biomedyczna15115151
16Mechatronika302151515152
17Biopomiary15115151
18Języki programowania302151515152
19Grafika komputerowa302151515152
20Techniki obrazowania medycznego302151515152
21Modelowanie 3D w biomechanice15115151
22Biomechanika rehabilitacyjna15115151
23Biomechanika inżynierska/Engineering biomechanics6053015153015155E
24Biomateriały453301530153
25Implanty i sztuczne narządy453301530153E
26Biomechanika urazów w zderzeniach samochodów15115151
27Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
28Podstawy automatyki302151515152
29Wpływ wibracji i hałasu na człowieka302151515152
30Techniczne wspomaganie funkcji człowieka302151515152
31Aparatura medyczna453153015303E
32Wprowadzenie do badań naukowych w bioinżynierii15115151
33Mikro i nanostruktury w inżynierii medycznej15115151
34Roboty, dynamika
302151515152
35Napędy, sterowanie
302151515152
36Energia, niskie temperatury
302151515152
37Wentylacja, bioklimatologia
302151515152
38Biocybernetyka, biotribologia
302151515152
39Mechanika i modelowanie przepływów
302151515152
40MES, CAD
303151515153
41Modelowanie w biomechanice, DAN
302151515152
42Logistyka
15115151
43Biokompozyty, recykling
302151515152
44Technologia, systemy jakości
15115151
45Praktyka55
B1Matematyka1201160603030430307
1Matematyka90945453030415155E
2Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa302151515152
B2Fizyka240211356045601515830151544530159
1Wprowadzenie do fizyki15115151
2Mechanika ogólna60630301515215154E
3Biotermodynamika4551515151515155
4Mechanika płynów303151515153E
5Elektrotechnika i elektronika60430301515215152
6Podstawy materiałoznawstwa30230302
CPrzedmioty specjalnościowe215407520151054520103093045653025
1Dializoterapia i aparatura dializacyjna455153015305E
2Analiza obrazów 3D w medycynie1515105101
3Fizyka medyczna i podstawy diagnostyki obrazowej454153015304E
4Sprzęt szpitalny i aparatura analityczna453301515115152
5Metrologia elektroniczna302151515152
6Seminarium dyplomowe3010303010
7Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe2402112045601530156303015645151541515155
1Chemia60730151530156E151
2Wytrzymałość materiałów907453015301521515155E
3Materiały inżynierskie303151515153E
4Materiały polimerowe302151515152
5Podstawy informatyki302151515152
Razem2405210116448038060120201180120151530302251054515153022510590301806075301515301506011040303016530451590303956630
2405360405420375390345110
Egzaminy15232341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczości
A1a Ekonomika przedsiębiorstw
A1b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A2a Psychologia i socjologia pracy
A2b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A3a Komunikacja interpersonalna
A3b Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A4a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A4b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A8a Wychowanie fizyczne
A8b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Roboty, dynamika
B34a Roboty i manipulatory
B34b Dynamika maszyn

Napędy, sterowanie
B35a Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
B35b Podstawy sterowania cyfrowego

Energia, niskie temperatury
B36a Źródła i systemy konwersji energii
B36b Techniki niskich temperatur

Wentylacja, bioklimatologia
B37a Wentylacja i klimatyzacja szpitali
B37b Bioklimatologia człowieka

Biocybernetyka, biotribologia
B38a Biocybernetyka
B38b Biotribologia

Mechanika i modelowanie przepływów
B39a Mechanika przepływu krwi
B39b Modelowanie procesów przepływowo-cieplnych

MES, CAD
B40a Zastosowania inżynierskie MES
B40b Wybrane zastosowania CAD

Modelowanie w biomechanice, DAN
B41a Komputerowe metody modelowania w biomechanice/Introductrion to engineering
B41b DAN w medycynie

Logistyka
B42a Logistyka transportu i zaopatrzenia medycznego
B42b Planowanie logistyczne w ochronie zdrowia

Biokompozyty, recykling
B43a Biokompozyty polimerowe
B43b Recykling i utylizacja odpadów medycznych

Technologia, systemy jakości
B44a Technologia procesów materiałowych
B44b Systemy jakości produktów medycznych