Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Silniki Spalinowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 04-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3302084225216024560530230230155391564
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
8Wprowadzenie do badań naukowych15115151
BPrzedmioty kierunkowe12009554090360751201515304454581354510515231201590452110515604515169015451530183015155
1Podstawy konstrukcji maszyn/Machine Design1351160151515303015155301515156E
2Dynamika maszyn4531515151515153
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn302151515152
4Grafika inżynierska454153015304
5Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
7Wytrzymałość materiałów/Strength of materials150136030303030305E3030308E
8Metody obliczeniowe dla inżynierów302151515152
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES /Introduction to engineering application of the FEM452153015302
10Materiały inżynierskie757304530457E
11Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I120860603030430304
12Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II75545301515230153
13Projektowanie procesów technologicznych/Production and operation and management453153015303
14Źródła i systemy konwersji energii302151515152
15Podstawy automatyki/Introduction to automatics303151515153E
16Roboty i manipulatory/Introduction to robotics302151515152
17Metrologia/Metrology453301515115152
18Miernictwo cieplne i maszynowe30330303
19Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia303151515153
20Urządzenia i systemy ochrony środowiska302151515152
21Mechanika i konstrukcje
302151515152
22Środki transportu
302151515152
23Przetwarzanie energii
302151515152
24Technologia maszyn
302151515152
25Praktyka55
B2Fizyka3603216512075453030960301511303053030307
1Wprowadzenie do fizyki15215152
2Mechanika ogólna/General mechanics10510604530155E30305E
3Mechanika płynów/Fluid mechanics6051530151530155E
4Termodynamika/Engineering thermodynamics7563030153030156E
5Elektrotechnika4541515151515154
6Elektronika302151515152
7Podstawy nauki o materiałach/Basic material science303151515153
CPrzedmioty specjalnościowe30542180156020307515990451512151553021
1Podstawy wymiany ciepła i spalania302151515152
2Teoria silników spalinowych30330303E
3Paliwa i smary15215152
4Konstrukcja tłokowych silników spalinowych15215152E
4bPodstawy modelowania 3D CAD15115151
5Konstrukcja silników przepływowych15215152E
6Badania silników spalinowych302151515152
7Układy zasilania15115151
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
9Technologia silników spalinowych15215152
10Eksploatacja silników spalinowych302151515152E
12Ekologia silników spalinowych302151515152
13Mechatronika silników spalinowych303151515153
14Seminarium dyplomowe30330303
DPrzedmioty podstawowe22521135603010530301530306
1Matematyka15015906060309E30306E
2Technologie informacyjne302151515152
3Informatyka303151515153
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
Razem24202101104510495105140661651203030303018012060301651051051530150751204530180606045151530180159015453084153055130
2420375360390390375345185
Egzaminy16233242
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język angielski
A1a Język angielski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Etyka zawodowa inżyniera
A4b Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B21a Biomechanika inżynierska
B21b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
B21c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
B21d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
B21e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
B21f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Środki transportu
B22a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B22b Pojazdy samochodowe
B22c Środki transportu szynowego

Przetwarzanie energii
B24a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B24b Maszyny i urządzenia energetyczne
B24c Silniki spalinowe
B24d Podstawy metod CFD (M5)

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice