Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Inżynieria pojazdów szynowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 06-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31519842256602602303043045593065151
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii/Machine design15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe930744357536060757514756015106015458135609021304530860451513
1Systemy i infrastruktura transportu drogowego/Infrastructures for road, sea and air transport4531515151515153
2Systemy i infrastruktura transportu szynowego302151515152
3Systemy i infrastruktura transportu bliskiego302151515152
4Psychologia transportu/Enterprise Logistics Systems15115151
5Organizacja i zarządzanie302151515152
6Podstawy logistyki/Enterprise Logistics Systems4531515151515153E
7Podstawy modelowania procesów transportowych302151515152
8Telematyka w transporcie302151515152
9Ekonomika transportu302151515152
10Prawo transportowe/Infrastructures for road, sea and air transport15115151
11Pojazdy samochodowe303151515153
12Środki transportu szynowego303151515153
13Środki transportu bliskiego303151515153
14Maszyny drogowe i budowlane/Infrastructures for road, sea and air transport302151515152
15Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne/Hydraulic and pneumatic drive and control4541515151515154E
16Podstawy technik wytwarzania302151515152
17Silniki napędowe środków transportu302151515152
18Ergonomia i wzornictwo w transporcie302151515152
19Ochrona środowiska w transporcie303151515153
20Aeromechanika pojazdów
302151515152
22Podstawy klimatyzacji środków transportu
302151515152
23Podstawy konstrukcji maszyn( z sem. 4)/Machine design907301515303015315304E
24Mechatronika302151515152
25Podstawy eksploatacji maszyn4541515151515154E
26Metody i urządzenia pomiarowe w transporcie/Hydraulic and pneumatic drive and control302151515152
27Materiały eksploatacyjne w transporcie
302151515152
28Tribologia
302151515152
29Praktyki55
30Podstawy wibroakustyki
302151515152
B2Fizyka195179060451515154453063015307
1Wprowadzenie do fizyki15115151
2Mechanika ogólna7583030151530415154E
3Termodynamika15115151
4Elektrotechnika i elektronika4531515151515153
5Nauka o materiałach4541515151515154
CPrzedmioty specjalnościowe54563240609075651510515457515171354545451651530
1Systemy CAD w transporcie (3D/2D)60460604
2Budowa środków transportu szynowego604451545154E
3Projektowanie pojazdów szynowych452301530152
4Napęd i hamowanie pojazdów szynowych755301530151521515153E
5Materiały i technologia produkcji pojazdów szynowych453301530153E
6Systemy eksploatacji, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych6043015153015154E
7Układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach szynowych302151515152
8Mechanizmy pojazdów szynowych302151515152
9Specjalistyczna dokumentacja techniczna302151515152
10Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów szynowych4531515151515153
11Certyfikacja pojazdów szynowych452153015302
12Praktyki specjalistyczne w przemyśle taboru szynowego (570 godz.)1414
13Seminarium dyplomowe15115151
20Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe4503721090456030157530151510453015301275301530111515154
1Matematyka12011606045306E15305E
2Badania operacyjne302151515152
3Informatyka303151515153
4Systemy bazodanowe453153015303
5Technologie informacyjne302151515152
6Wytrzymałość materiałów6053015153015155E
7Automatyka303151515153
8Metrologia302151515152
9Grafika inżynierska454153015304
10Wprowadzenie do badań naukowych15115151
11Ekonomia15115151
Razem2435210105951054013515536165105105153016512060154530195909030301801051051530144459075456302104590603051530
243539040540540540540520
Egzaminy13112342
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język angielski
A1a Język angielski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Materiały eksploatacyjne w transporcie
B27a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B27b Techniki smarownicze w transporcie

Tribologia
B28 Nanotechnologie w tribologii
B28a Tribologia

Podstawy wibroakustyki
B30 Podstawy wibroakustyki
B38b Pomiary wibroakustyczne w transporcie

Aeromechanika pojazdów
B37a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
B37b Aeromechanika pojazdu

Podstawy klimatyzacji środków transportu
B39a Podstawy klimatyzacji środków transportu
B39b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji