Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Inżynieria transportu bliskiego
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 11-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język angielski30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu/Modelling of transport systems and processes45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych/Modelling of transport systems and processes453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
30230302
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9Modele logistyczne w systemie eksploatacji
304151515154E
10Technika smarownicza
302151515152
11Regeneracja i recykling
301151515151
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe460511651653070301515290753060216075103028
1Systemy dźwigowo-przeładunkowe4541515151515154E
2Zagadnienia optymalizacji konstrukcji maszyn i urządzeń transportowych452153015302
3Projektowanie 3D30230302
4Wibroakustyczna diagnostyka maszyn transportowych302151515152
5Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich30130301
6Sterowanie i automatyzacja w systemach transportowych302151515152E
7Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze
301151515151
8Standaryzacja, certyfikacja i ekspertyzy techniczne15115151
9Technologie wytwarzania i odnowy środków transportu bliskiego301151515151E
10Współczesne układy napędowe w systemach transportu bliskiego
4521515151515152
11Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego
302151515152
12Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego
302151515152
13Mobilne maszyny budowlano-drogowe302151515152E
14Praca przejściowa55
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem910903456027060145301204590304530135151053060309075403030
910330345235
Egzaminy9342
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Modele logistyczne w systemie eksploatacji
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12 Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze
C7a Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze
C7b Hydrotroniczne układy sterowania maszyn

Współczesne układy napędowe w systemach transportu bliskiego
C10a Współczesne układy napędowe w systemach transportu bliskiego
C10b Wybrane zagadnienia napędów urządzeń transportowych

Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego
C11a Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego
C11b Ergonomia i fizjologia pracy w środkach transportu bliskiego

Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego
C12a Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego
C12b Wybrane techniki diagnozowania i dozoru urządzeń transportu bliskiego