Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4905421045451454513530159024751530554530
1Urządzenia klimatyzacyjne303151515153E
2Projektowanie instalacji wentylacyjnych303151515153
3Automatyka systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych303151515153
4Fizyka cieplna budowli302151515152
5Inżynieria procesowa II302151515152
6Urządzenia ochrony powietrza4531530151302
7Podstawy konstrukcji urządzeń do ochrony powietrza453153015303E
8Praca przejściowa55
9Wybieralne I
301151515151
10Wybieralne II
301151515151
11Wybieralne III
301151515151
12Wybieralne IV
301151515151
13Wybieralne V
301151515151
14Wybieralne VI
301151515151
15Wybieralne VII
302151515152
16Seminarium dyplomowe30230302
17Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język angielski30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
Razem9259037513590901904512060157545301806045159030751530554530
925315390220
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C9a Technologie i systemy ochrony powietrza
C9b Aparatura kontrolno-pomiarowa

Wybieralne II
B4a Termodynamika gazów wilgotnych
B4b Podstawy przemian energetycznych
C10a Technologia i eksploatacja urządzeń i instalacji ochrony powietrza
C10b Oddziaływanie instalacji przemysłowych na środowisko

Wybieralne III
C11a Ekorozwój i zagrożenia cywilizacyjne
C11b Podstawy prawne i zarządzanie ochroną środowiska

Wybieralne IV
C12a Wentylatory, pompy, sprężarki
C12b Wymienniki ciepła II

Wybieralne V
C13a Technika chłodnicza w klimatyzacji II
C13b Pompy ciepła

Wybieralne VI
C14a Kogeneracja w obiektach inteligentnych II
C14b Odnawialne źródła energii II

Wybieralne VII
C15a Systemy klimatyzacyjne
C15b Klimatyzacja i wentylacja obiektów o szczególnym rygorze