Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Maszyny i urządzenia energetyczne (Energy systems and machinery), module: Energy systems
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 28-02-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe13511309015153015515606
1Computational Structural Analysis453153015303
2Computational Fluid Dynamics30330303
3Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC)302151515152
4Programming Methods for Engineers30330303
CPrzedmioty specjalnościowe430511651560301303030303030690151575184515253027
1Computer Aided Design30130301
2Energy Audit301151515151
3aSteam Boilers454153015304E
3bSteam and Gas Turbines453153015303E
3cMonitoring And Control Of Distributed Energy Sources302151515152
3dEnergy Management302151515152
3eMeasurments in Thermal and Flow Systems302151515152
3fWater Treatment15115151
3gEnvironmental Protection15115151
3hFuel Combustion302151515152
3iHeat Exchangers6031515301515303
3kPumps and Ventilation Systems302151515152
5Mid-course project55
6MSc Thesis1020101020
7Diploma seminar30230302
DPrzedmioty podstawowe33028135135303010575153019154561515153
1English language
30430152152E
2Advanced Mathematics for Engineers454301530154
3Applied Thermodynamics454153015304E
4Heat Transfer303151515153E
5Fluid Mechanics302151515152
6Strength of Material4531515151515153
7Power Plant Technology4531515151515153E
8Electrical Energy Conversion And Distribution302151515152
9Numerical Methods303151515153
Razem89590330150901201753015075456075301206015607530601530253030
895405330160
Egzaminy6141
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


English language
D1a English