Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 29-04-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3902413521045603015775303011302602602
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1208120302302302302
3Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4Technologia informacyjna302151515152
5Podstawy bioinformatyki30430304
6Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
7Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia15115151
8Ekonomia30230302
9przedmioty humanistyczne I
30230302
10przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe81066315150210151201207515226060301345157515301345603093060615303
1Matematyka13512607545458E15304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Fizyka6073015153015157E
4Biofizyka453301530153E
5Podstawy chemii456301530156E
6Chemia nieorganiczna303151515153E
7Chemia organiczna90730154530154E453
8Chemia analityczna90630601530315303E
9Chemia fizyczna90745153015153E30304E
10Podstawy biologii komórki15115151
11przedmioty wybieralne
18012156010530230230245315303
CPrzedmioty kierunkowe8707240575270303060151303061051530151053010515197530601530166060301215153
1Podstawy zarządzania jakością15115151
2Grafika inżynierska454153015304
3Ekologia i przemysł15115151
4Podstawy genetyki15215152E
5Genomika I45445454E
6Biochemia906306030606E
7Podstawy technologii chemicznej9073030303030307E
8Podstawy technologii biopolimerów453301530153
9Surowce i procesy biotechnologiczne7563030153030156E
10Podstawy bioanalityki605154515455E
11Mikrobiologia przemysłowa453301530153
12Podstawy inżynierii chemicznej6063015153015156E
13Podstawy bioinżynierii303151515153
14Podstawowe metody badania związków chemicznych304151515154
15Podstawy inżynierii bioreaktorów30430304E
16Procesy rozdziału produktów biotechnologicznych
906306030606
17Wybrane działy inżynierii bioprocesowej
60460302302
18Bioremediacja302151515152
19Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe450321652854545660135156010511
1Projektowanie procesów biotechnologicznych
453301530153
2Wybrane procesy biotechnologiczne
18013751053030415455E30304
3Gospodarka odpadami w biotechnologii
120960601515215153E30304E
4Przedmioty wybieralne specjalnościowe
1057105604453
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
1Seminarium dyplomowe15115151
2Praca dyplomowa1515
Razem253521010204354809030480195105151530165903060301506010515303015090165153030150906015135301359016530751512030
2535330345360450450390210
Egzaminy213434331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne I
A9a Filozofia
A9b Etyka

przedmioty humanistyczne II
A10a Muzyczny kanon chemika
A11 Strategia rozwoju firmy
A12 Efektywne zarządzanie czasem
A13 Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A14 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A15 Encyklopedia prawa
A16 Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A17 Zarządzanie i marketing
A18 Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A19 Historia chemii
A20 Historia przemysłu naftowego w Polsce
A21 Savoir-vivre inżyniera chemika

przedmioty wybieralne
B10a Metody oczyszczania związków organicznych
B10b Techniki laboratoryjne w chemii organicznej
B12 Podstawy technik laboratoryjnych
B13 Wybrane techniki laboratoryjne
B14 Bibliografia i bazy danych w pigułce
B15 Chemia biokoordynacyjna I
B16 Rachunek operatorowy
B17 Biostatystyka
B18 Statystyka praktyczna
B19 Chemia surowców naturalnych
B20 Składniki biologicznie czynne w produktach kosmetycznych
B21 Funkcjonalne dodatki do żywności
B22 Produkty i odpady spożywcze
B23 Koloidy w układach biologicznych
B24 Wybrane zagadnienia z chemii biofizycznej
B25 Metody badania związków chemicznych
B26 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
B27 Balneochemia
B27 Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska
B28 Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności
B29 Żywność modyfikowana genetycznie
B30 Język niemiecki specjalistyczny
B31 Fotochemia w biologii

Wybrane działy inżynierii bioprocesowej
C18a Suszenie bioproduktów
C18b Ćwiczenia rachunkowe z podstaw inżynierii bioreaktorów
C23 Bioprodukty
C24 Symulacja procesów technologicznych
C26 Hydrodynamika bioreaktorów

Procesy rozdziału produktów biotechnologicznych
C19a Podstawy rozdziału bioproduktów
C20 Zasady rozdzielania mieszanin
C21 Aparatura w inżynierii bioprocesów
C22 Fizykochemia emulsji

Projektowanie procesów biotechnologicznych
D1a Projektowanie procesów biotechnologicznych
D1b Bioprocesy w ochronie środowiska

Gospodarka odpadami w biotechnologii
D2a Nowoczesne metody przetwarzania biomasy odpadowej
D2b Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
D9 Chemia i biochemia środowiska
D10 Zagospodarowanie odpadów pochodzenia biologicznego
D12 Przemysłowe zastosowania biologicznych metod oczyszczania ścieków i gospodarka osadami ściekowymi

Wybrane procesy biotechnologiczne
D3a Biopolimery w medycynie i farmacji
D3b Technologia produktów małotonażowych
D6 Podstawy biotechnologii przemysłowej
D7 Technologia produkcji spożywczej
D8 Zastosowania mikrobiologii w przemyśle

Przedmioty wybieralne specjalnościowe
D4a Nanomateriały dla zastosowań w biologii i optoelektronice
D4b Podstawy projektowania bioreaktorów
D13 ChemCAD w projektowaniu technologicznym
D14 Biomateriały
D15 Techniki chromatograficzne w chemii produktów naturalnych
D17 Biozagrożenia w przemyśle
D18 Toksykologia i ekotoksykologia