Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Inżynieria Procesów Technologicznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 29-04-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602013521015603015775307302602602
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1208120302302302302
3Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4Technologia informacyjna302151515152
5Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
6Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia15115151
7Ekonomia30230302
8przedmioty humanistyczne I
30230302
9przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe75064270180255451059015226060301517453013513454530915303
1Matematyka13512607545458E15304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej15215152
4Algorytmizacja i programowanie obliczeń inżynierskich30230302
5Fizyka6073015153015157E
6Podstawy chemii607303030307E
7Chemia nieorganiczna304151515154E
8Chemia organiczna90830154530155E453E
9Chemia analityczna453153015303
10Chemia fizyczna9064515301515303E303E
11Metody badania związków chemicznych15115151
12chemia - przedmioty wybieralne
150101513530230215454302
CPrzedmioty kierunkowe1215935552256060255601514545675451530157560157530191954515601524105751590152345155
1Grafika inżynierska604154515454
2Elektrotechnika i elektronika302151515152
3Materiałoznawstwo i korozja30230302
4Inżynieria środowiska30230302
5Podstawy inżynierii produktu30230302
6Procesy przepływowe4551515151515155E
7Procesy cieplne4541515151515154E
8Termodynamika procesowa6043015153015154E
9Termodynamika techniczna303151515153E
10Kinetyka procesowa6053015153015155E
11Procesy dyfuzyjno-kinetyczne6053015153015155E
12Procesy destylacyjne4541515151515154E
13Procesy suszarnicze4541515151515154E
14Technologia chemiczna604451545154E
15Podstawy zarządzania jakością15115151
16Inżynieria reaktorów chemicznych6053015153015155E
17Maszynoznawstwo90730303015151531515154E
18Aparatura Chemiczna6041530151530154E
19Podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego302151515152
20Podstawy bioinżynierii302151515152
21Programowanie w inżynierii chemicznej302151515152
22przedmioty ogólnotechniczne (wyb)
60460302151151
23wybrane zagadnienia inżynierii chemicznej
21015901201524534530530455
24Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe19517453030306030304153015430459
1Odnawialne źródła energii302151515152
2Symulatory w inżynierii chemicznej30330303
3Układy rozproszone302151515152
4Projektowanie instalacji procesowych przemysłu chemicznego6041530151530154
5przedmioty wybieralne specjalnościowe
45645456
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
1Seminarium dyplomowe15115151
2Praca dyplomowa1515
Razem253521010056153451502851351801201515301809030603012010515030301201206030753030225105456015301357545120303045456030
2535330360405435450405150
Egzaminy21334434
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne I
A8a Filozofia
A8b Etyka

przedmioty humanistyczne II
A10a Encyklopedia prawa
A10b Muzyczny kanon chemika
A11 Strategia rozwoju firmy
A12 Efektywne zarządzanie czasem
A13 Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A14 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A15 Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A16 Zarządzanie i marketing
A17 Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A18 Historia chemii
A19 Historia przemysłu naftowego w Polsce
A20 Savoir-vivre inżyniera chemika

chemia - przedmioty wybieralne
B11a Chemia organiczna nitrozwiązków
B11b Chemia organiczna związków azotowych
B12 Podstawy technik laboratoryjnych
B13 Wybrane techniki laboratoryjne
B14 Ciecze jonowe
B15 Bazy danych w pigułce
B16 Spalanie paliw w kotłach energetycznych
B17 Nowoczesne techniki analityczne w laboratoriach naukowych i przemysłowych
B18 Koloidy i elektrochemia

przedmioty ogólnotechniczne (wyb)
C20a Statystyka praktyczna
C20b Procesy mikrobiologiczne
C33 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych
C34 Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy oraz wybrane narzędzia jakościowe
C35 Ocena ryzyka zawodowego
C36 AutoCAD 2D
C37 Rachunek operatorowy
C46 Algorytmy heurystyczne w zagadnieniach inżynierskich
C47 Filozofia nauki
C48 Podstawy programowania obiektowego

wybrane zagadnienia inżynierii chemicznej
C25a Wprowadzenie do systemu ANSYS
C25b ASPEN I
C26 Laboratorium z inżynierii chemicznej I
C27 Laboratorium z inżynierii chemicznej II
C28 Obliczenia symulacyjne procesów inżynierii chemicznej
C29 Bezpieczeństwo procesowe
C30 Analiza nieliniowa procesów z reakcją chemiczną
C32 Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C38 Język niemiecki specjalistyczny
C39 Analiza danych eksperymentalnych
C40 Pompy ciepła i chłodziarki
C41 Procesy membranowe
C42 Procesy oczyszczania gazów
C43 Procesy oczyszczania gazów w przemyśle chemicznym
C44 Wielodziałowe układy wyparne
C45 Podstawy reologii

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D5a Techniki pomiarowe w inżynierii Chemicznej
D6 Automaty komórkowe w inżynierii chemicznej
D8 Rozwój zrównoważony 2
D9 Metody Badań znacznikowych
D10 Procesy fluidyzacyjne
D11 Nowe kierunki w budowie wymienników ciepła i podstawy ich projektowania