Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Engineering of Technological Processes (IPT, IOZE)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 29-04-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe1501245159045315607302
1Chemical technology II45345453
2Chemical technology III
304151515154
3Selectable general subjects
75575453302
CPrzedmioty kierunkowe420302106015459090451530131201515306017
1Process dynamics6053015153015155E
2Process simulation and optimization453301530153E
3Process design755304530455E
4Modeling of energy mass and momentum transport302151515152
5Calculational methods in chemical engineering75530451515215303
6Kinetics of heterogeneous processes454301530154E
7Multiphase Flows6043015153015154E
9Adsorption processes302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe2852412030309015601530451512301515630306
1Biochemical reactors engineering604303030304E
2IT methods in technology454153015304
3Modelling of disperse systems6063015153015156E
4Pumps and fans60415151515151515154E
5High efficiency heat and mass exchangers606303030306E
EPrzedmioty związane z dyplomami1522151522
1Diploma seminar15215152
2Master diploma work2020
Razem87088375901575195120195604575152815030153090603030304530
870390375105
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Selectable general subjects
B1a Biofuels
B1b Catalytic processes
B7 Laboratory of biofuels
B8 Environmental Impacts of Selected Renewable Energy Technologies
B9 Designing of functional molecular systems
B10 Novel Media for chemical processing

Chemical technology III
B4a Concept of biorefinery and platform chemicals
B4b Modern polymeric materials
B6 Oxidation processes