Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 29-04-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne12084530454530307151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3Historia chemii i przemysłu chemicznego453301530153
4Podstawy informacji naukowej30230302
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
1Wybrane działy chemii organicznej453153015303
2Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
3Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
4Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe225171053030603037530306014
1Inżynieria reaktorów chemicznych454153015304E
2Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
3Modelowanie procesów technologicznych30230302
4Podstawy biotechnologii30230302
5Ochrona srodowiska w technologii chemicznej30230302
6wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203490165304590603030301630135301045308
1Projekt technologiczno-procesowy45645456
2Podstawy analityki środowiskowej II606303030306E
3Analityka śladowa w badaniach środowiska603154515453E
4Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej30430304E
5Chemometria II30430304
6Kontrola jakości produktów60260602
7Pomiary emisji zorganizowanej do atmosfery II453153015303E
8przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
1Seminarium dyplomowe30430152152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem97595300302856075225180120606035120301653012030454530
97542046590
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C4a Paliwa alternatywne - biopaliwa
C4b Sześć sigma
C7 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C8 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C9 Rachunek wariacyjny
C10 Statystyka II
C11 Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C12 Ciecze jonowe
C13 Związki heteroaromatyczne
C14 Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C15 Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C16 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C17 Trujące substancje roślinne
C18 Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C19 Praktyczne planowanie eksperymentu
C20 Wybrane czystsze technologie
C21 Budowa i działanie wybranych urządzeń laboratoryjnych
C22 Raport badawczy
C23 SPC w inżynierii jakości
C24 Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C25 Żywność modyfikowana genetycznie
C26 Mikrobiologia środowiska
C27 Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C28 Aktywny inżynier

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1a Specjacja chemiczna
D1b Chemia zmysłów
D5 Technologia jako nośnik biznesu
D9 Podstawy analityki cukrów
D10 Analityka pigmentów betalain
D11 Metody oceny ekologicznej i LCA
D12 System zarządzania jakością w laboratorium
D15 Wybrane procesy i operacje jednostkowe w technologii chemicznej
D17 Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
D18 Fizykochemia i technologia węgla
D19 Kataliza w syntezie totalnej
D20 Gospodarka surowcami i odpadami w przemyśle cementowym
D21 Kontrola jakości w przemyśle
D22 Aspekty ekologiczne górnictwa węglowego oraz energetyki
D23 Technologie wytwarzania nawozów zgodne z ekonomią cyrkulacyjną
D24 Innowacyjne technologie odzysku fosforu z osadów ściekowych