Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Procesy Technologiczne i Zarządzanie Produkcją
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 15-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne12084530454530307151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Praktyczne aspekty ochrony środowiska15115151
3Historia chemii i przemysłu chemicznego453301530153
4Podstawy informacji naukowej30230302
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
1Wybrane działy chemii organicznej453153015303
2Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
3Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
4Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe225171053030603037530306014
1Inżynieria reaktorów chemicznych454153015304E
2Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
3Modelowanie procesów technologicznych30230302
4Podstawy biotechnologii30230302
5Ochrona srodowiska w technologii chemicznej30230302
6wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe420347513515451506060157516157515301030458
1Zarządzanie produkcją30330303E
2Logistyka i dystrybucja302151515152
3Projekt technologiczno-procesowy30530305
4Biotechnologia przemysłowa453301530153
5Akredytacja i systemy zarządzania15115151
6Wycena technologii chemicznych15115151
7Praktyczne rozwiązania w inżynierii środowiska10591575151530155454E
8Metody badań związków nieorganicznych30230302
9Zarządzanie projektem badawczym15115151
10Cloud computing – przetwarzanie danych w chmurze dla chemików15115151
11przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
1Seminarium dyplomowe30430152152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem975952853025545752851801504510535105301054512030306030
97548040590
Egzaminy312
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 Wspomaganie komputerowe w projektowaniu technologii
C3 ASPEN w modelowaniu procesów technologicznych
C7 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C28 Aktywny inżynier
C29 Instalacje i procesy przemysłowe

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D2 Planowanie i analiza eksperymentu
D5 Energetyka w przemyśle
D5 Technologia jako nośnik biznesu
D6 Python w obliczeniach chemicznych
D7 Ekonomia cyrkulacyjna
D9 Obliczenia w programie MATLAB
D10 Ochrona patentowa, komercjalizacja i transfer technologii
D11 Odpady i surowce wtórne
D12 Metody oceny ekologicznej