Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne330276022530153030309157561560156303303
1Język obcy15015150303303303303303E
2Technologia informacyjna454153015304
3Wychowanie fizyczne60603030
4Przedmiot humanistyczny do wyboru
15215152
5Podstawy socjologii303151515153
6Podstawy ekonomii i marketingu303151515153
BPrzedmioty podstawowe7505732013570120105105751530171054560752180403013301515306
1Matematyka ogólna1057456045607E
2Metody probabilistyczne i statystyczne7553015303015305E
3Badania operacyjne606303030306E
4Fizyka6053015153015155E
5Mechanika techniczna9073030303030307E
6Informatyka stosowana453153015303
7Materiałoznawstwo w transporcie453202520253E
8Geografia transportu i urbanistyka303151515153
9Organizacja i zarządzanie453153015303
10Metrologia w transporcie453153015303
11Grafika inżynierska i systemy multimedialne605303030305
12Zagadnienia inżynierii wiatrowej w transporcie4531515151515153
13Podstawy elektrotechniki i techniki mikroprocesorowej454301530154
CPrzedmioty kierunkowe97574510601512027015304151537515301116530309021150607523901515303012
1Wprowadzenie do transportu454153015304
2Systemy transportowe454301530154E
3Planowanie sieci transportowych604303030304E
4Infrastruktura transportu90760303015330154E
5Inżynieria ruchu7543015303015304E
6Sterowanie ruchem604303030304E
7Sterowanie dyspozytorskie4531515151515153
8Eye tracking302151515152
9Podstawy automatyki6043015153015154
10Podstawy eksploatacji technicznej303151515153
11Psychologia transportu303151515153
12Zintegrowane systemy transportowe454301530154
13Podstawy prawa transportowego453301530153E
14Polityka zrównoważonego transportu303151515153
15Ergonomia w transporcie303151515153
16Podstawy logistyki454153015304
17Ekonomika transportu454301530154
18Środki transportu i środki techniczne w transporcie604303030304E
19Procesy technologiczne w transporcie604303030304
20Transport a ochrona środowiska453301530153
DPrzedmioty profilowe3152815010560301547545301345453011
1Modelowanie systemów transportowych i logistycznych454301530154
2Modelowanie systemów transportowych / logistycznych
454153015304E
3Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie / logistyce
453153015303
4Przedmioty profilujące
1801790906045930458
EPrzedmioty związane z dyplomem3124526552619
1Seminarium dyplomowe
20320203
2Elementy ochrony własności intelektualnej61661
3Praktyka zawodowa55
4Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
5Egzamin kierunkowyE
Razem2401210104052585330395261501051560303013512060903017075403045301957515301203018045607530165601560303045453052630
2401360405360435360330151
Egzaminy162232421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A5a Etyka
A5b Filozofia

Przedmioty profilujące
D5161TK Transport kolejowy w Polsce i na świecie
D5162TK Koleje dużych prędkości
D5167TK Technika i organizacja ruchu kolejowego
D5171TK Utrzymanie infrastruktury kolejowej
D6161TL Podstawy funkcjonowania transportu lotniczego
D6162TL Metody optymalizacji w inżynierii ruchu lotniczego
D6163TL Operacyjne funkcjonowanie lotniska
D6171TL Nieoperacyjne funkcjonowanie lotniska
D6172TL Planowanie, przygotowanie, przebieg i monitorowanie lotów
D6261LS Organizacja przewozów towarowych na rynku transportu drogowego
D6262LS Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
D6263LS Podstawy symulacji komputerowej w logistyce
D6271LS Spedycja krajowa i międzynarodowa
D6272LS Podstawy projektowania i wymiarowania systemów logistycznych
D6361TM Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim
D6362TM Międzynarodowy transport pasażerski
D6363TM Regionalny transport pasażerski
D6371TM Miejski transport publiczny
D6372TM Optymalizacja w transporcie zbiorowym

Modelowanie systemów transportowych / logistycznych
D6161TT Modelowanie systemów transportowych
D6162LS Modelowanie systemów logistycznych

Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie / logistyce
D6271TT Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie
D6272LS Wielokryterialne podejmowanie decyzji w logistyce

Seminarium dyplomowe
E5170TK Seminarium dyplomowe - Transport kolejowy
E6170TL Seminarium dyplomowe - Transport lotniczy
E6270LS Seminarium dyplomowe - Logistyka i spedycja
E6370TM Seminarium dyplomowe - Transport miejski