Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne1861466105151515415153301301301364
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Prawo budowlane15115151
5Elementy prawa cywilnego15215152
6Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe40553186144519156090168139369214515151516
7Matematyka ogólna15015609030608E30307E
8Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
9Fizyka45715151515154153E
10Mechanika ogólna4511219152195156E
11Geometria wykreślna304151515154
12Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
13Geodezja303151515153
14Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe5406824951105135393667515301517602139452145154514303010
15Chemia453242124213
16Wytrzymałość materiałów6010152191515155E69155E
17Mechanika budowli901130303015151551515156E
18Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
19Materiały budowlane303151515153
20Technologia betonu305151515155E
21Budownictwo ogólne i fizyka budowli7584515153015415154E
22Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
23Konstrukcje betonowe60930301515415155E
24Konstrukcje metalowe60930301515415155E
DPrzedmioty specjalnościowe450562373018165242183097560149030602730154
25Urbanistyka i architektura303151515153
26Metody obliczeniowe304121812184E
27Technologia robót budowlanych60630301515215154E
28Hydraulika i hydrologia303151515153
29Ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym305151515155E
30Podstawy budownictwa komunikacyjnego454301530154
31Podstawy konstrukcji mostowych607303030307E
32Konstrukcje drewniane303151515153
33Konstrukcje murowe303151515153
34Technologia robót komunikacyjnych304151515154E
35Kosztorysowanie15115151
36Zarządzanie i marketing w firmie budowlanej303151515153E
37Organizacja, kierowanie budową i BHP305151515155
38Praktyka zawodowa
523
EPrzedmioty związane z dyplomem65191530515153051519
39Przedmiot fakultatywny I
302151515152
40Przedmiot fakultatywny II
15115151
41Seminarium dyplomowe15115151
42Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem164621075336015642320157510520963936242484455115237545301520605139452287151875231059024903060278130201527
1646180195195165195195195180146
Egzaminy19122232331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny I
E2a Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie

Przedmiot fakultatywny II
E43 Wprowadzenie do BIM w zarządzaniu