Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Zarządzanie w transporcie i logistyka
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne171186690151515215215305303303213
1Język obcy90990303303303
2Technologia informacyjna302151515152
3Teoria podejmowania decyzji15215152
4Podstawy psychologii i socjologii15215152
5Elementy prawa cywilnego15215152
6Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe4956122516545451575751515216045151517601515151330301510
7Matematyka ogólna120144575306010E15154E
8Matematyka stosowana304151515154E
9Metody probabilistyczne304151515154E
10Badania operacyjne455301530155E
11Fizyka6073015153015157E
12Informatyka304151515154
13Informatyka stosowana304151515154E
14Nauka o materiałach (materiałoznawstwo)4561515151515156E
15Mechanika techniczna75930151515151515515154E
16Podstawy ekonomii i marketingu304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe5556626112930756015154151543624860451515151860303015156030153015152
17Wprowadzenie do systemów transportowych304151515154E
18Organizacja i zarządzanie3042192194
19Metrologia304151515154
20Grafika inżynierska i systemy multimedialne304151515154
21Podstawy elektrotechniki i techniki mikroprocesorowej4551515151515155E
22Podstawy telekomunikacji i elektroniki4551515151515155E
23Podstawy automatyki303151515153
24Inżynieria ruchu4551515151515155E
25Podstawy eksploatacji technicznej304151515154E
26Infrastruktura transportu60830301515415154E
27Sterowanie ruchem455301515153152
28Zintegrowane systemy transportowe455153015305
29Prawo i polityka transportowa304151515154E
30Ergonomia w transporcie303151515153
31Transport zbiorowy303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe28539120156090303077515306022153010
32Systemy logistyczne607303030307E
33Ekonomika transportu4561515151515156E
34Budowa maszyn i środki techniczne transportu607303030307E
35Procesy technologiczne w transporcie303151515153
36Planowanie sieci transportowych456153015306E
37Ochrona środowiska w transporcie455153015305E
38Praktyka zawodowa55
EPrzedmioty związane z dyplomem80263030515303051526
39Przedmioty wybieralne
60103030303010E
40Seminarium dyplomowe15115151
41Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem1586210702429751951701590751530239045301523904530152266841521607515151521903030452275153060227530453025663051531
1586210180180165180195180180116
Egzaminy23233333321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
E1a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
E1b Funkcjonowanie i rozwój transportu w Polsce oraz w UE
E1c Inteligentne systemy doradcze i ekspertowe (DSS, ES)
E1d Inteligentne zintegrowane systemy transportowe (ITS)
E1e Nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych i logistycznych
E1f Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu