Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowlane obiekty inteligentne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe600443001510045140451515158195154030110306045156
1Instalacje CO i wentylacyjne302151515152
2Instalacje inteligentne budynku454301530154E
3Podstawy elektrotechniki i elektroniki6053015153015155
4Mechatronika302151515152
5Niezawodność systemów302151515152
6Technika mikroprocesorowa303151515153E
7Systemy sterowania w budynku4531515151515153
8Sterowanie konstrukcją budowlaną303151515153E
9Aktywne i pasywne tłumienie drgań302151515152
10Analiza sygnału302151515152
11Diagnostyka konstrukcji budowlanych301151515151
12Interakcja konstrukcji z podłożem303151515153
13Dynamika budowli302151515152
14Wpływy środowiskowe na budowle30315105151053
15Badania doświadczalne budowli301151515151E
16Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
17Inżynierskie programy komputerowe302151515152
18Systemy zarządzania automatyką w budynku302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem25161015101516
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem955904803013075225151954545753019515403011030901545401530
955360390205
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji