Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle i środowisko
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe57041240677530158601515154581505245151133030153
1Aerodynamika budowli i konstrukcji303151515153
2Aktywne i pasywne tłumienie drgań302151515152
3Akustyka stosowana w budownictwie4521515151515152
4Badania doświadczalne budowli302151515152
5Dynamika budowli303151515153E
6Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne4531515151515153E
7Instalacje CO i wentylacyjne303157815783
8Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
9Inżynierskie programy komputerowe303151515153
10Mechanika gruntów i fundamentowanie II4531515151515153E
11Ochrona budowli przed wpływami środowiskowymi15115151
12Ochrona środowiska w budownictwie303151515153
13Projektowanie konstrukcji nośnych przy oddziaływaniach wiatru4531515151515153
14Wibroakustyka stosowana w budownictwie4531515151515153E
15Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle4531515151515153
16Wpływy środowiskowe na budowle4521515151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem5519151510151515101519
1Przedmioty związane z dyplomami
303151515153
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem955904359710560243152101545451053015052451511330753015251530
955420375160
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomami
E30a Warunki użytkowalności w budownictwie