Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi kolejowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe555402703052.5202.560157.537.5816522.5142.526451522.522.56
1Transport kolejowy302151515152
2Nawierzchnie szynowe453157.522.5157.522.53
3Linie kolejowe90645453015315303E
4Stacje kolejowe604303030304E
5Technologia budowy i utrzymania kolei453157.522.5157.522.53E
6Urządzenia sterowania ruchem kolejowym303151515153
7Pojazdy szynowe301151515151
8Planowanie układów komunikacyjnych604303030304E
9Statystyka matematyczna w inżynierii303151515153
10Geotechnika w budownictwie kolejowym303157.57.5157.57.53
11Mosty II453301530153E
12Ekonomika budownictwa komunikacyjnego302151515152
13Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem8520601015604101516
1Przedmioty wybieralne - dyplomowe
60460604
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem970905104582.530287.5152101537.53097.53022522.5142.530753022.547.51530
970390390190
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Dynamika nawierzchni szynowych
E1b Koleje niekonwencjonalne
E1c Miejskie nawierzchnie szynowe
E1d Organizacja ruchu kolejowego
E27 Budowa i wzmacnianie podtorza