Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe54040292.5152115196.57515458187.521136.5263015156
1Autostrady, węzły i skrzyżowania604303030304
2Inżynieria ruchu1207601545301515330304E
3Nawierzchnie drogowe specjalne453301530153
4Ulice II45322.522.522.522.53
5Podstawy planowania przestrzennego15115151
6Planowanie układów komunikacyjnych604303030304E
7Drogi kolejowe303151515153
8Statystyka matematyczna w inżynierii303151515153
9Geotechnika w budownictwie drogowym303156915693
10Mosty II453301530153E
11Ekonomika budownictwa drogowego303151515153
12Ochrona środowiska w budownictwie drogowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem852030401530304101516
1Przedmioty wybieralne - dyplomowe
604303030304
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem95590502.5305145311.515225304510530217.521166.5306030401530
955405405145
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Estetyka w projektowaniu dróg
E1b Komunikacja miejska
E1c Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
E1e ITS w zarządzaniu ruchem
E1f Komputerowe wspomaganie projektowania nawierzchni