Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Infrastruktura transportu lotniczego
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe585402853037.515217.560157.537.581657.515142.526601522.537.56
1Podstawy transportu lotniczego302151515152
2Aeromechanika i mechanika lotu453157.522.5157.522.53E
3Drogi i płyty lotniskowe90745453015315304E
4Terminale604303030304E
5Budowa, odnawianie i utrzymanie dróg lotniskowych452157.522.5157.522.52E
6Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym303151515153
7Samoloty301151515151
8Planowanie portów lotniczych301151515151
9Planowanie systemów transportowych604303030304E
10Metody statystyczne w inżynierii lądowej303151515153
11Geomechanika w inżynierii drogowej i kolejowej303157.57.5157.57.53
12Mosty II453301530153E
13Ekonomika w budownictwie302151515152E
14Ochrona środowiska w transporcie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem8520601015604101516
1Przedmioty wybieralne - dyplomowe
60460604
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1000905254567.545302.5152101537.53097.5302257.515142.530903022.562.51530
1000390390220
Egzaminy12543
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Mechanika obiektów latających
E1b Współczesne systemy nawigacyjne