Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe510362471018152205210185581801516526152
1Technologia prefabrykacji betonowej3011010101010101
2Zastosowanie informatyki w konstrukcjach budowlanych302151515152
3Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
4Ustroje powierzchniowe302151515152
5Podstawy projektowania i niezawodności II302151515152
6Elementy budownictwa energooszczędnego302151515152E
7Akustyka stosowana w budownictwie15178781
8Fundamentowanie II302151515152
9Konstrukcje betonowe specjalne302151515152
10Konstrukcje sprężone i prefabrykowane II60530301515215153E
11Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
12Konstrukcje drewniane II302151515152
13Wybrane konstrukcje przemysłowe453153015303
14Mosty II453301530153E
15Trwałość konstrukcji budowlanych15215152
16Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem115244555153030415251520
1Przedmioty związane z dyplomami
90845453030415154
2Seminarium dyplomowe
15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem95590472254845350152021048301153021015195306015401530
955405420130
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe - Budownictwo niskoenergetyczne
E1b Seminarium dyplomowe - Budownictwo ogólne i przemysłowe (drewniane, murowe, żelbetowe)
E1c Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją
E1d Seminarium dyplomowe - Konstrukcje metalowe
E1e Seminarium dyplomowe - Konstrukcje murowe
E1f Seminarium dyplomowe - Konstrukcje z betonu
E1g Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe
E1h Seminarium dyplomowe - Mosty i budowle podziemne
E1i Seminarium dyplomowe - Rewitalizacja budynków

Przedmioty związane z dyplomami
E1a Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym III
E1b Wybrane zagadnienia z konstrukcji murowych
E1c Konstrukcje z betonu w sytuacjach pożarowych
E1d Konstrukcje z betonu i konstrukcje murowe w sytuacjach pożarowych
E1e Projektowanie, konstruowanie betonowych nawierzchni i płyt na gruncie
E1f Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
E1g Projektowanie wybranych konstrukcji sprężonych
E1h Komputerowe wspomaganie projektowania budynków nieskoenergetycznych
E1i Systemowe ciepłochronne rozwiązania w budownictwie ogólnym i przemysłowym
E1j Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy energetycznej
E1k Akustyka budowli w rewitalizacji budynków
E1l Konstrukcje zespolone w budownictwie ogólnym i przemysłowym
E1m Ocena stanu materiałów w istniejącym obiekcie
E1n Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji powierzchniowych
E1o Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych
E1p Technologia kompozytów polimerowych i ich zastosowania w budownictwie
E1q Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych
E31 Mosty betonowe
E32 Mosty metalowe
E33 Mosty zespolone i tunele
E34 Mosty specjalne