Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia w języku angielskim
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Foreign language15115151
2Elements of Intellectual Property Protection II62662
3Elective Humanistic course
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Mathematics II (in Civil Engineering)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Strength of Materials II303151515153E
2Advanced Structural Materials302151515152
3Structural Mechanics II303151515153E
4Theory of Elasticity and Plasticity452301530152
5Fundamentals of Design and Reliability15115151
6Computer Methods in Civil Engineering302151515152
7Concrete Structures II303151515153E
8Metal Structures II303151515153E
9Management of Building Projects302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe510362471018152205210185581801516526152
1Technology of Prefabrication3011010101010101
2Applications of Computer Science to Building Structures302151515152
3Structural Mechanics III (Dynamics of Structures)303151515153E
4Plate and Shell Structures302151515152
5Fundamentals of Design and Reliability II302151515152
6Principles of Low Energy Building302151515152E
7Applied Building Acoustics15178781
8Foundation II302151515152
9Special Concrete Structures302151515152
10Prestressed and Precast Concrete Structures II60530301515215153E
11Special Metal Structures302151515152
12Timber Structures II302151515152
13Selected Industrial Structures453153015303
14Bridges II453301530153E
15Durability of Structures15215152
16Environment Protection in Civil Engineering302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem115244555153030415251520
1Subjects Related to Diploma Projects
90845453030415154
2Diploma Seminar
15115151
3Preparation of Diploma Project1015101015
Razem95590472254845350152021048301153021015195306015401530
955405420130
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Elective Humanistic course
A2a Communication within an organization
A2b Negotiation techniques

Diploma Seminar
E1a Diploma Seminar - Low energy building
E1b Diploma Seminar - Building and industrial building (timber, masonry and concrete structures)
E1c Diploma Seminar - Building materials engineering and structure protection against corrosion
E1d Diploma Seminar - Steel structures
E1e Diploma Seminar - Masonry structures
E1f Diploma Seminar - Concrete structures
E1g Diploma Seminar - Reinforced concrete structures
E1h Diploma Seminar - Buildings rehabilitation

Subjects Related to Diploma Projects
E1c Concrete Structures in Fire Situation
E1g Design of Selected Prestressed Concrete Structures
E1m Calculation Procedures for Selected Steel Truss Structures