Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe525362851522545608225151502615152
1Zastosowanie informatyki w konstrukcjach mostowych302151515152
2Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
3Podstawy projektowania i niezawodności15215152
4Geotechnika II302151515152
5Konstrukcje sprężone II302151515152
6Mosty betonowe604303030304E
7Mosty metalowe453301530153E
8Mosty zespolone454301530154E
9Mosty specjalne603303030303
10Tunele i przejścia podziemne604303030304
11Technologia robót mostowych452301530152
12Utrzymanie i remonty mostów302151515152
13Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
14Hydraulika koryt otwartych15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem100244540153015415251520
1Przedmioty związane z dyplomami
75845303015415154
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem955905101530453401519530301203025515165306015551530
955375435145
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomami
E1a Mosty metalowe
E1b Mosty zespolone i tunele
E1c Mosty betonowe