Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe525383006016575458210301202715303
1Fundamenty specjalne302151515152
2Mosty II453301530153
3Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych303151515153
4Teoria zarządzania30330303
5Technologia robót remontowych15115151
6Teoria decyzji453153015303
7Organizacja i kierowanie budową604303030304E
8Zarządzanie firmą budowlaną302151515152
9Systemy informacyjne zarządzania603303030303
10Komputerowe wspomaganie zarządzania453153015303E
11Ekonomika budownictwa II303151515153E
12Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie30230302E
13Marketing w firmie budowlanej302151515152
14Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15215152
16Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem10022154525151515345101519
1Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
75615451515153453
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem95590495603090265152253030105302253013530456030251530
955390390175
Egzaminy9522
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
E1a Proces inwestycyjny w budownictwie
E1b Realizacja inwestycji budowlanych wg FIDIC
E1c Gospodarowanie nieruchomościami
E2 Zamówienia publiczne na roboty budowlane