Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne6663615153615156
1Język obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe454301530154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe405351951203060150105153026451515309
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu303151515153
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6053015153015155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4541515151515154
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe4052822515309045135159015219030307
1Inteligentne systemy transportowe605303030305E
2Inteligentne systemy logistyczne605303030305E
3Telematyka w transporcie i logistyce452301530152
4Logistyka miejska303151515153E
5Ochrona środowiska w transporcie i logistyce452301530152E
6Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym453301530153
7Przedmioty do wyboru
1208601545301515530303
EPrzedmioty związane z dyplomem40171030103017
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem9469047116530120130301651201530301803010545301261530553030
946330360256
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1a Metody optymalizacji
C1c Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C1d Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
D1a Algorytmy genetyczne
D1c Inteligencja komputerowa
D1e Sieci neuronowe
D8 Zaawansowane metody prognozowania w transporcie i logistyce