Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne6663615153615156
1Język obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe454301530154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe405351951203060150105153026451515309
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu303151515153
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6053015153015155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4541515151515154
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe405282104515013515105217530457
1Wprowadzenie do spedycji303151515153E
2Podstawy prawne spedycji302151515152
3Geografia transportu302151515152
4Ładunkoznawstwo i opakowalnictwo303151515153
5Technika i technologia magazynowania454153015304E
6Ubezpieczenia transportowe15215152
7Modelowanie i prognozowanie przewozu ładunków452301515115151E
8Technologie informacyjne w spedycji301151515151
9Organizacja transportu ładunków specjalnych302151515152E
10Przedmioty do wyboru
1207601545301515430303
EPrzedmioty związane z dyplomem40171030103017
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem94690456195302353016512015303018030151353011145703030
946330360256
Egzaminy7322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C13 Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C14 Metody optymalizacji
C15 Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
D23 Handel krajowy i międzynarodowy
D24 Finansowe aspekty działalności spedycyjnej
D25 Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw ładunków
D26 Integracja w transporcie i spedycji (Transport intermodalny)
D27 Marketing w spedycji
D28 Urządzenia przeładunkowe