Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport kolejowy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne6663615153615156
1Język obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe454301530154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe405351951203060150105153026451515309
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu303151515153
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6053015153015155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4541515151515154
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe4052821030153012013515153060217515607
1Infrastruktura transportu kolejowego605303030305E
2Pojazdy szynowe454301530154
3Inżynieria ruchu kolejowego605303030305E
4Urządzenia sterowania ruchem kolejowym301151515151E
5Technologia pracy stacji303151515153E
6Bezpieczeństwo transportu kolejowego301151515151
7Ochrona środowiska w transporcie kolejowym301151515151
8Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem40171030103017
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem94690456180156020530165120153030180301545903011130853030
946330360256
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu miejskiego
D10e Kolej w obsłudze aglomeracji
D21 Prawo kolejowe
D22 Jakość przewozów kolejowych
D23 Logistyka w transporcie kolejowym
D24 Koleje dużych prędkości