Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport lotniczy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne6663615153615156
1Język obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe454301530154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe405351951203060150105153026451515309
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu303151515153
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6053015153015155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4541515151515154
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe405282253012138150156842175156547
1Podstawy transportu lotniczego30230302E
2Infrastruktura transportu lotniczego605303030305E
3Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym454301530154
4Eksploatacja lotnisk60330624306243E
5Bezpieczeństwo i niezawodność ruchu lotniczego303156915693
6Ochrona środowiska w transporcie lotniczym301151515151
7Prawo lotnicze303151515153E
8Przedmioty do wyboru
1207601545301515430303
EPrzedmioty związane z dyplomem40171030103017
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem946904711804222330165120153030195302111430111306793030
946330360256
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu lotniczego
C10f Technologia obsługi ruchu pasażerskiego
D1a Systemy nawigacyjne
D1b Mechanika lotu
D1c Przewozy towarowe w transporcie lotniczym