Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne6663615153615156
1Język obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe454301530154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe405351951203060150105153026451515309
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu303151515153
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6053015153015155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4541515151515154
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe405282104515013515105217530457
1Infrastruktura transportu miejskiego605303030305E
2Miejski pasażerski transport publiczny454301530154
3Zarządzanie tranportem miejskim303151515153E
4Inżynieria ruchu i sterowanie ruchem miejskim605303030305E
5Logistyka miejska301151515151E
6Ochrona środowiska w transporcie miejskim301151515151
7Efektywność i finansowanie transportu miejskiego301151515151
8Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem40171030103017
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem94690456195302353016512015303018030151353011145703030
946330360256
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu miejskiego
D10b Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu
D10c Integracja transportu miejskiego
D10d Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
D10e Kolej w obsłudze aglomeracji