Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowlane obiekty inteligentne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe36030180155015100151526035258751515601630154
1Instalacje CO i wentylacyjne302151515152
2Instalacje inteligentne budynku303151515153E
3Podstawy elektrotechniki i elektroniki302151515152
4Mechatronika i analiza sygnału302151515152
5Niezawodność systemów302151515152
6Technika mikroprocesorowa302151515152E
7Systemy sterowania w budynku30215510155102
8Sterowanie konstrukcją budowlaną303151515153E
9Interakcja konstrukcji z podłożem303151515153
10Dynamika budowli (Aktywne i pasywne tłumienie)303151515153
11Diagnostyka konstrukcji budowlanych15215152
12Inżynierskie programy komputerowe15215152
13Systemy zarządzania automatyką w budynku302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem402315101515101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
15215152
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6679031542653020015901515154520903555187515156016601215401536
667180180165142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E26a Badania doświadczalne budowli