Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe360292101561291515275153091056691615152
1Autostrady, węzły i skrzyżowania455301530155E
2Inżynieria ruchu75645303015315153E
3Nawierzchnie drogowe specjalne303151515153
4Ulice303151515153E
5Podstawy planowania przestrzennego15215152
6Planowanie układów komunikacyjnych302151515152
7Statystyka matematyczna w inżynierii301151515151
8Geotechnika komunikacyjna302156915692
9Mosty II453301530153
10Ekonomika budownictwa drogowego302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem5523151510151515101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
302151515152
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6829036057615229159015156020105156019105669166027401535
682180180180142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E1a Technologia robót i utrzymanie dróg
E1b Estetyka w projektowaniu dróg
E1c Komunikacja miejska