Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3453018015150151527545107515751515153
1Technologia prefabrykacji betonowej15115151
2Dynamika budowli304151515154E
3Modelowanie konstrukcji i ustroje powierzchniowe302151515152
4Podstawy projektowania i niezawodności302151515152
5Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne303151515153E
6Fundamentowanie II302151515152
7Konstrukcje betonowe specjalne, sprężone i prefabrykowane4541530151303E
8Konstrukcje metalowe specjalne303151515153
9Konstrukcje drewniane II303151515153
10Wybrane konstrukcje przemysłowe303151515153
11Mosty II453301530153
EPrzedmioty związane z dyplomem5523151510151515101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
302151515152
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem667903304215152501590151560201057520751575156027401535
667180180165142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E1a Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy energetycznej