Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3603016030515150151525565875306017155253
1Mechanika kompozytów302151515152E
2Reologia15115151
3Modelowanie konstrukcji15115151
4Ustroje powierzchniowe302151515152
5Dynamika budowli1511051051
6Interakcja budowli z podłożem302151515152E
7Konstrukcje betonowe specjalne i sprężone304151515154
8Konstrukcje metalowe specjalne304151515154
9Wpływy środowiskowe na budowle1515105101
10Mechanika zniszczenia302151515152
11Mosty II303151515153
12Optymalizacja konstrukcji303151515153E
13Metody matematyczne w mechanice15115151
14Diagnostyka konstrukcji budowlanych302151515152
15Inżynierskie programy komputerowe15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem402315101515101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
15215152
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6679029557203025015901530452085951875306017451220501535
667180180165142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E25a Badania doświadczalne budowli