Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3153016515135151526015301075751515153
1Zastosowanie informatyki w konstrukcjach mostowych15215152
2Mechanika i aerodynamika budowli15115151
3Konstrukcje sprężone II303151515153
4Mosty betonowe606303030306E
5Mosty metalowe i zespolone606303030306E
6Mosty specjalne303151515153
7Tunele i przejścia podziemne454301530154E
8Technologia robót mostowych302151515152
9Utrzymanie i remonty mostów303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem85233040151515115251522
1Przedmioty zwiazane z dyplomowaniem
60230301515115151
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem667903302730265159015156020901560209090166012551534
667180165180142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty zwiazane z dyplomowaniem
E20a Estetyka konstrukcji mostowych
E20b Posadowienie konstrukcji mostowych