Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami, przetargi i kontrakty w budownictwie304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe360291804513515152754597545601615152
1Fundamenty specjalne302151515152
2Mosty II30230302
3Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych303151515153E
4Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne303151515153
5Technologia robót remontowych303151515153E
6Teoria decyzji i zarządzania4541515151515154E
7Organizacja i kierowanie budową302151515152
8Systemy informacyjne i komputerowego wspomagania zarządzania454153015304
9Ekonomika budownictwa II302151515152E
10Zarządzanie i marketing w fimie budowlanej302151515152
11Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem5523151510151515101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
302151515152
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6829033042602351590151560201057519754560166027401535
682180180180142
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E1a Technologia remontów i modernizacji