Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zastosowania informatyki w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe31530180301051515275451090156018
1Metody matematyczne techniki302151515152
2Reologia15215152
3Ustroje powierzchniowe w budownictwie303151515153
4Wybrane zagadnienia informatyki302151515152
5Komputerowe wspomaganie projektowania454153015304E
6Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie15215152
7Algorytmy i struktury danych302151515152
8Konstrukcje inżynierskie i systemy ich obliczeń455153015305E
9Informatyka w transporcie i logistyce15115151
10Zastosowanie informatyki w budownictwie drogowym304151515154E
11Trwałość konstrukcji15215152
12Ochrona środowiska w budownictwie15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem8523303010153030101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
602303030302
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem667903455715010015903015452010545302090156018601230251532
667180180165142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E1a Bazy danych
E1b Zintegrowane systemy zarządzania
E1c Interakcja konstrukcji z podłożem
E1d Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E1f Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody