Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne486211215151546122
1Język obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe304151515154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe28532129753051694521166030303016
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu15296962
3Zintegrowane systemy logistyczne455153015153152E
4Modelowanie procesów transportowych304151515154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
9Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe27030144612030307696451545458
1Spedycja wraz z podstawami prawnymi spedycji304151515154E
2Geografia transportu303151515153
3Technologie informacyjne w spedycji i magazynowanie303151515153
4Ubezpieczenia transportowe15296962
5Modelowanie i prognozowanie przewozu ładunków304151515154E
6Organizacja transportu ładunków specjalnych304151515154E
7Ładunkoznawstwo i opakowalnictwo302151515152E
8Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem25181015101518
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1017101017
Razem65890309108301961584602120903030602384660195112551528
658165210150133
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10 Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
D28 Integracja w transporcie i spedycji (Transport intermodalny)
D29 Marketing w spedycji
D30 Urządzenia przeładunkowe
D31 Handel krajowy i międzynarodowy
D32 Finansowe aspekty działalności spedycyjnej
D33 Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw ładunków