Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Systemy transportowe i logistyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne486211215151546122
1Język obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe304151515154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe28532129753051694521166030303016
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu15296962
3Zintegrowane systemy logistyczne455153015153152E
4Modelowanie procesów transportowych304151515154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
9Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe2853013512030151547590184515308
1Inteligentne systemy transportowe455153015305E
2Inteligentne systemy logistyczne455153015305E
3Telematyka w transporcie i logistyce303151515153
4Logistyka miejska304151515154E
5Ochrona środowiska w transporcie i logistyce302151515152E
6Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym303151515153
7Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem25181015101518
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1017101017
Razem673903001021501061584602120753045302090901522511215401528
673165180195133
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1b Inteligencja komputerowa
C1d Sieci neuronowe
D1b Metody optymalizacji
D1d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
D1e Green logistics - platforma europejska