Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 27-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1801745301530603015153030101515307
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Teoria i technika eksperymentu302151515152
4Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
6Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji60415151515151515154E
BPrzedmioty kierunkowe3903115030607545309030604515204515301515915152
1Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych302151515152
2Diagnostyka i monitoring maszyn4531515151515153
3Inteligentne systemy wytwarzania4541515151515154
4Mechanika manipulatorów303151515153E
5Techniki obiektowego modelowania układów mechanicznych303151515153
6Systemy nadzorowania i wizualizacji453153015303
7Teoria sterowania4541515151515154E
8Teoria układów dyskretnych302151515152
9Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania4541515151515154
10Zautomatyzowane systemy wytwarzania4531515151515153
CPrzedmioty specjalnościowe325421051516525157512014301545251528
1Integracja informacji w przemyśle 4.0302151515152
2Programowanie maszyn pomiarowych302151515152
3Programowanie sieciowe453153015303
4Programowanie w systemach MATLAB i LabVIEW453153015303
5Seminarium dyplomowe15215152
6Systemy ERP30230302
7Systemy wbudowane i internet rzeczy302151515152
8Systemy zarządzania rozwojem wyrobu4521515151515152E
9Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
10Wirtualne wytwarzanie454153015304
Razem8959030060752551001051201530757545301353030135453045151545251530
895360375160
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A5a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A5b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym