Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 05-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty do wyboru)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe18901457653004803027045120105304528135906045281801512060152812045120752610530753030187515601515133015154
1Wprowadzenie do badań naukowych15115151
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Termodynamika techniczna II303151515153E
6Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
7Mechanika ogólna454153015304E
8Mechanika ogólna II453301530153
9Wprowadzenie do MES302151515152
10Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
11Wytrzymałość materiałów75630151515301515156E
12Mechanika płynów4531515151515153
13Mechanika płynów II302151515152E
14Dokumentacja techniczna45445454
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
16Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
17Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153E
18Podstawy budowy aparatury przemysłowej453301530153
19Podstawy modelowania urządzeń przemysłowych6041530151530154
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia302151515152
34Bezpieczeństwo pracy w przemyśle I15215152
35Przedmiot wybieralny 1 z 2
30230302
36Podstawy monitorowania pracy systemów i urządzeń przemysłowych302151515152
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
4541515151515154E
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
47Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe30547120459054545301594560151430151553024
1Praktyka55
2Chemia303151515153
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153E
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle II15115151
5Prawna ochrona pracy i metodyka prowadzenia szkoleń303151515153
6Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
7Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych15115151
8Pomoc przedmedyczna15115151
9Bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej4551515151515155E
10Przedmiot wybieralny 1 z 2
6063015153015156E
11Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
12Seminarium dyplomowe30230151151
Razem251021094560057030275901201653045301351506045301804512060153013590120753015090903030301354512015303090153054530
2510360390420420390345185
Egzaminy143222221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A5a Podstawy prawa dla inżyniera
A5b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A7a Etyka zawodu inżyniera
A7b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A9a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A9b Negocjacje

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty do wyboru)
A12a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A12b Trening rozwoju emocjonalnego
A13 Wychowanie fizyczne

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B17a Podstawy konstrukcji maszyn II
B17b Wybrane zagadnienia konstrukcji maszyn w inżynierii bezpieczeństwa
B35a Miernictwo cieplne i maszynowe
B35b Pomiary i diagnostyka maszyn
B37a Modelowanie zagrożeń w środowisku naturalnym
B37b Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
B38a Żródła i systemy konwersji energii
B38b Kogeneracja
B39a Zastosowanie inżynierskie MES w inżynierii bezpieczeństwa
B39b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B40a Konstrukcje kompozytowe
B40b Podstawy analizy zmęczeniowej w inżynierii bezpieczeństwa
B41a Podstawy napędu elektromechanicznego
B41b Silniki Cieplne
B42a Podstawy wymiany ciepła
B42b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B43a Programowanie obrabiarek CNC
B43b Roboty i manipulatory przemysłowe
B44a Podstawy programowania
B44b Podstawy analizy i opracowania danych
B45a Tribologia
B45b Materiały eksploatacyjne maszyn
B46a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B46b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B47a Pomiary i analiza hałasu przemysłowego
B47b Pomiary akustyczne
C3a Niezawodność i analiza ryzyka
C3b Trwałość instalacji i obiektów technicznych
C6a Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy
C6b Projektowanie barier bezpieczeństwa
C10a Inżynieria procesowa
C10b Wymiana masy, pędu i ciepła