Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 08-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne189183615336236218292741839183182
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty do wyboru)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty kierunkowe113414545918028818162277263182728815436272810897236928722772452663184518181845936991318994
1Wprowadzenie do badań naukowych91991
2Matematyka8112275418276E9276E
3Wprowadzenie do fizyki92992
4Termodynamika techniczna2749999994
5Termodynamika techniczna II18399993E
6Elektrotechnika i elektronika2749999994
7Mechanika ogólna2749189184E
8Mechanika ogólna II2731891893
9Wprowadzenie do MES18299992
10Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
11Wytrzymałość materiałów45618999189996E
12Mechanika płynów2739999993
13Mechanika płynów II18299992E
14Dokumentacja techniczna27427274
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
16Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
17Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993E
18Podstawy budowy aparatury przemysłowej2731891893
19Podstawy modelowania urządzeń przemysłowych364918991894
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów455182718275
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739999993
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
33Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18299992
34Bezpieczeństwo pracy w przemyśle I92992
35Przedmiot wybieralny 1 z 2
18218182
36Podstawy monitorowania pracy systemów i urządzeń przemysłowych18299992
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
2749999994E
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
47Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe185477227545272718992736914189951824
1Praktyka55
2Chemia18399993
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993E
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle II91991
5Prawna ochrona pracy i metodyka prowadzenia szkoleń18399993
6Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
7Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych91991
8Pomoc przedmedyczna91991
9Bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej2759999995E
10Przedmiot wybieralny 1 z 2
366189918996E
11Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
12Seminarium dyplomowe182189191
Razem15082105673603421816754729918273081903627301082772369308154724530905454181830812772918305491852730
1508216234252252234207113
Egzaminy143222221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A5a Podstawy prawa dla inżyniera
A5b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A7a Etyka zawodu inżyniera
A7b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A9a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A9b Negocjacje

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty do wyboru)
A12a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A12b Trening rozwoju emocjonalnego

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B17a Podstawy konstrukcji maszyn II
B17b Wybrane zagadnienia konstrukcji maszyn w inżynierii bezpieczeństwa
B35a Miernictwo cieplne i maszynowe
B35b Pomiary i diagnostyka maszyn
B37a Modelowanie zagrożeń w środowisku naturalnym
B37b Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
B38a Żródła i systemy konwersji energii
B38b Kogeneracja
B39a Zastosowanie inżynierskie MES w inżynierii bezpieczeństwa
B39b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B40a Konstrukcje kompozytowe
B40b Podstawy analizy zmęczeniowej w inżynierii bezpieczeństwa
B41a Podstawy napędu elektromechanicznego
B41b Silniki Cieplne
B42a Podstawy wymiany ciepła
B47 Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B43a Programowanie obrabiarek CNC
B43b Roboty i manipulatory przemysłowe
B44a Podstawy programowania
B44b Podstawy analizy i opracowania danych
B45 Pomiary akustyczne
B45 Pomiary i analiza hałasu przemysłowego
B46 Tribologia
B46 Materiały eksploatacyjne maszyn
B47 Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B47 Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
C3a Niezawodność i analiza ryzyka
C3b Trwałość instalacji i obiektów technicznych
C6a Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy
C6b Projektowanie barier bezpieczeństwa
C10a Inżynieria procesowa
C10b Wymiana masy, pędu i ciepła