Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 09-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka(w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe184514773528552528515120105304528135906045281653012075281054590105261351501520601560151515152
1Wprowadzenie do badań naukowych15115151
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Termodynamika techniczna II303151515153E
6Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
7Elektrotechnika i elektronika II302151515152
8Mechanika ogólna454153015304E
9Mechanika ogólna II453301530153
10Wprowadzenie do MES302151515152
11Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
12Wytrzymałość materiałów90730151530301515307E
13Mechanika płynów4531515151515153
14Mechanika płynów II15215152E
15Dokumentacja techniczna45445454
16Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
17Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
18Podstawy konstrukcji maszyn II6051515301515305E
19Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
20Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
21Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Przedmiot wybieralny 1 z 2
4531515151515153E
34Elementy bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń15215152
35Miernictwo cieplne i maszynowe30230302
36Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe32045601521530301530715105151215801526
1Metody komputerowe mechaniki454153015304E
2Komputerowe systemy inżynierskie45445454
3Praktyka programowania30330303
4Podstawy komputerowego modelowania materiałów inżynierskich454153015304E
5Elementy modelowania bryłowego 3D30330303
6MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich30330303
7Wprowadzenie do optymalnego projektowania inżynierskiego304151515154E
8Komputerowe wspomaganie badań eksperymentalnych303151515153E
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
10Seminarium dyplomowe30230151151
Razem24802108555405405004512016530453013515060453016560120753012090901053016530165453090456010530306015801530
2480360390420405405330170
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A2a Podstawy zarządzania
A2b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżynieria
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A6a Etyka zawodu inżyniera
A6b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A8a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A8b Negocjacje

Wybrane aspekty rozwoju człowieka(w tym warianty wybieralne)
A11a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A11b Trening rozwoju emocjonalnego
A12 Wychowanie fizyczne

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B21a Roboty i manipulatory
B21b Podstawy robotyki
B33a Silniki spalinowe
B33b Silniki cieplne
B36a Maszyny drogowe i urządzenia transportowe
B36b Maszyny drogowe i budowlane
B37a Systemy informatyczne do zarządzania i technicznego przygotowania produkcji
B37b Programowanie w Matlab i LabView
B38a Zastosowanie inżynierskie MES
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Zastosowania systemu MES
B40a Badania pojazdów samochodowych
B40b Podstawy budowy pojazdów samochodowych
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Programowanie obrabiarek CNC w systemach CAD/CAM
B43a Programowanie w języku Python
B43b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46a Napędy i sterowanie maszyn
B46b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne