Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 09-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne189183615336236218292741839183182
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty kierunkowe110714744117131517197263182728815436272899187245286327546326819092036936915992
1Wprowadzenie do badań naukowych91991
2Matematyka8112275418276E9276E
3Wprowadzenie do fizyki92992
4Termodynamika techniczna2749999994
5Termodynamika techniczna II18399993E
6Elektrotechnika i elektronika2749999994
7Elektrotechnika i elektronika II18299992
8Mechanika ogólna2749189184E
9Mechanika ogólna II2731891893
10Wprowadzenie do MES18299992
11Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
12Wytrzymałość materiałów5471899181899187E
13Mechanika płynów2739999993
14Mechanika płynów II92992E
15Dokumentacja techniczna27427274
16Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
17Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
18Podstawy konstrukcji maszyn II365991899185E
19Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
20Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
21Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów455182718275
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739999993
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
33Przedmiot wybieralny 1 z 2
2739999993E
34Elementy bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń92992
35Miernictwo cieplne i maszynowe18218182
36Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe19445549910418189187185491218932926
1Podstawy mechaniki ciał odkształcalnych2749999994E
2Mechanika nowoczesnych materiałów inżynierskich18399993
3Podstawy programowania18318183
4Metody numeryczne18218182
5Podstawy modelowania 3D w problemach inżynierskich18318183
6Stateczność konstrukcji18499994E
7Zmęczenie materiałów i konstrukcji18399993E
8Tworzywa sztuczne i kompozyty w zastosowaniach inżynierskich18399993E
9Diagnostyka maszyn i urzadzeń18399993
10Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
11Seminarium dyplomowe182189191
Razem14902105313333242752772991827308190362730993672453072545463309927902730632736541830451832930
1490216234252243243198104
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A2a Podstawy zarządzania
A2b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżynieria
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A6a Etyka zawodu inżyniera
A6b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A8a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A8b Negocjacje

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A11a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A11b Trening rozwoju emocjonalnego

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B21a Roboty i manipulatory
B21b Podstawy robotyki
B33a Silniki spalinowe
B33b Silniki cieplne
B36a Maszyny drogowe i urządzenia transportowe
B36b Maszyny drogowe i budowlane
B37a Systemy informatyczne do zarządzania i technicznego przygotowania produkcji
B37b Programowanie w Matlab i LabView
B38a Zastosowanie inżynierskie MES
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Zastosowania systemu MES
B40a Badania pojazdów samochodowych
B40b Podstawy budowy pojazdów samochodowych
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Programowanie obrabiarek CNC w systemach CAD/CAM
B43a Programowanie w języku Python
B43b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46a Napędy i sterowanie maszyn
B46b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne