Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe51038235452304530158145151702645454
1Dynamika budowli hydrotechnicznych. Wybrane aspekty modelowania i obliczeń302151515152
2Współpraca konstrukcji z podłożem302151515152
3Budownictwo hydrotechniczne II605204020405E
4Budowle ziemne303151515153
5Mechanika skał303151515153E
6Konstrukcje geotechniczne303151515153E
7Infrastruktura podziemna, tunele302151515152
8Konstrukcje mostowe II302151515152
9Mechanika gruntów i fundamentowanie II (wraz z badaniami polowymi)605204020405E
10Monitoring geotechniczny302151515152
11Hydrogeologia303151515153
12Dokumentowanie geotechniczne301151515151
13Technologie zabezpieczeń głębokich wykopów301151515151
14SIT - Systemy Informacji o terenie302151515152
15Wzmacnianie podłoża302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem115224555153030415251518
1Przedmioty związane z dyplomami
90645453030415152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem95590460157530360151956030753017515200309015851530
955360390205
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomami
E3a Utrzymanie i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
E3b Odwodnienie nasypów i wykopów
E3c Wpływy środowiskowe na budowle
E3d Projektowanie budowli hydrotechnicznych bliskich naturze
E3e Hydroekologia i ochrona terenów rzecznych
E3f Język skryptowy PYTHON jako narzędzie wspomagania komputerowego w geotechnice