Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika konstrukcji inżynierskich
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe5904433045353514575515258210451520105304515156
1Mechanika kompozytów303151515153E
2Reologia302151515152
3Mechanika budowli IV303151515153
4Modelowanie konstrukcji353152015203
5Ustroje powierzchniowe302151515152
6Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
7Interakcja budowli z podłożem302151515152E
8Konstrukcje betonowe specjalne302151515152
9Teoria eksperymentu15115151
10Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
11Wpływy środowiskowe na budowle30215510155102
12Mechanika zniszczenia453301530153
13Mosty II453301530153E
14Optymalizacja konstrukcji302151515152
15Metody matematyczne w mechanice30230302
16Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
17Diagnostyka konstrukcji budowlanych302151515152
18Inżynierskie programy komputerowe302151515152
19Badania doświadczalne budowli303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem25161015101516
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem94590510606565230152253545853021045152010530751515401530
945390395160
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji