Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 13-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
CPrzedmioty kierunkowe225181054575453030860154510
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Zaawansowane technologie baz danych454153015304E
3Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
4Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe6856630090302651201501912030105196060301028
1Metody odkrywania wiedzy I755304530455
2Obliczenia ewolucyjne755304530455
3Statystyka i probabilistyka604303030304E
4Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych605303030305
5Metody odkrywania wiedzy II755304530455
6Projektowanie i analiza eksperymentów605303030305E
7Metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych605303030305
8Szeregi czasowe, giełda, ekonomia604303030304
9Przetwarzanie języka naturalnego605303030305E
12Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
605303030305
14Seminarium dyplomowe30330303
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1015904209013530340180303018030180304515030603060301030
1015420405190
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
D12a Zaawansowane metody optymalizacji
D12b Sieci neuronowe i deep learning
D12c Komputerowe przetwarzanie obrazu