Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31521842256960641560430230230460155
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe118597510120345135751515154754530121356060302260753015120105603024901560301815152
1Teoria sygnałów303151515153
2Miernictwo dynamiczne302151515152
3Podstawy automatyki454301530154
4Dynamika układów zautomatyzowanych4531515151515153E
5Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny454301530154
6Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń6051530151530155E
7Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi302151515152
8Podstawy robotyki4541515151515154
9Elementy i układy sterowania robotów4531515151515153
10Teoria mechanizmów i maszyn4541515151515154E
11Elektrotechnika4541515151515154
12Elektronika303151515153
13Mikrokontrolery w automatyce453153015303
14Napędy elektryczne302151515152
15Mechanika ogólna907454530305E15152
16Wytrzymałość materiałów6053015153015155E
17Sterowanie procesami ciągłymi4541515151515154E
18Sterowanie procesami dyskretnymi4531515151515153
19Wspomaganie decyzji4541515151515154E
20Symulacja i prognozowanie453153015303
21Metody i środki wytwarzania75545303015315152
22Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych4541515151515154E
23Metrologia techniczna453153015303
24Automatyzacja systemów wytwarzania302151515152
25Sterowanie i automatyzacja maszyn303151515153E
26Modelowanie i optymalizacja systemów302151515152
27Roboty i manipulatory wspomagające funkcje człowieka302151515152
28Praktyka44
CPrzedmioty specjalnościowe1502960451530604515123017
1Sterowanie maszyn i urządzeń transportowych303151515153
2Programowalne systemy sterowania maszyn303151515153
3Diagnostyka i monitoring maszyn303151515153
4Systemy zdalnego sterowania303151515153
5Seminarium dyplomowe30230302
6Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe750633601353015045301056030152290451515143030156901545151513151523015456
1Matematyka150187575454512E30306E
2Fizyka6063015153015156
3Podstawy termodynamiki302151515152
4Podstawy mechaniki płynów i aerodynamiki453301530153
5Materiałoznawstwo302151515152
6Technologie informacyjne302151515152
7Podstawy informatyki302151515152
8Systemy komputerowego wspomagania604154515454
9Algorytmy, struktury danych i techniki programowania454153015304
10Komunikacja komputerowa454153015304E
11Wybieralne - maszyny
454301530154E
12Wybieralne - konstrukcja maszyn
7554515153015315152
13Wybieralne - dokumentacja konstrukcji
302151515152
14Wybieralne - produkcja
4531515151515153
15Wybieralne - eksploatacja maszyn
302151515152
Razem2400210101448042030012066129120303015630180150301515301659060601530150457545451530135301056045301501510545301053015453030
2400330390390375375315225
Egzaminy14232232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A2a Język angielski
A2b Język niemiecki
A2c Język francuski
A2d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne - maszyny
D11a Maszynoznawstwo
D11b Systemy maszynowe

Wybieralne - konstrukcja maszyn
D12a Podstawy konstrukcji maszyn
D12b Elementy i podzespoły mechaniczne w robotyce

Wybieralne - dokumentacja konstrukcji
D13a Dokumentacja techniczna
D13b Graficzny zapis konstrukcji

Wybieralne - produkcja
D14a Zarządzanie produkcją
D14b Podstawy technicznego przygotowania produkcji

Wybieralne - eksploatacja maszyn
D15a Podstawy eksploatacji maszyn
D15b Badania trwałości i niezawodności maszyn