Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Informatyczne systemy automatyki
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 26-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe5041520151520154
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5041520151520154
POPrzedmioty ogólne360231207030691556116103069153018301430264
1Metody numeryczne w technice453252025203
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów453202520253E
3Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453153015303
4Elektromechaniczne systemy napędowe45321915219153E
5Zakłócenia w układach elektroenergetycznych4532010152010153E
6Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji30230302
7Przedmiot humanistyczny I15115151
8Język obcy45345151302
9Wychowanie fizycznie151515
10Przedmiot humanistyczny II3024264262
PSPrzedmioty specjalnościowe46530150301601251203012595253035305
1Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
2Sterowanie w warunkach niepewności7043020203020204
3Metody inteligencji obliczeniowej6041530151530154
4Elektryczne urządzenia sterowania302151515152
5s2_obieralne_1
5541525151525154E
6s2_obieralne_2
5541525151525154E
7s2_obieralne_3
5541525151525154E
8Wspomaganie podejmowania decyzji4521515151515152
9Analiza i eksploracja danych5031520151520153
PWPrzedmioty wybieralne18012952045209520452012
1s1_obieralne_1
453301530153
2s1_obieralne_2
45315101010151010103
3s1_obieralne_3
453252025203
4s1_obieralne_4
4532510102510103
Razem1075903807080294175762111050114353030135303014511030343035304630
1075450450175
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s2_obieralne_1
PS18a Struktury i systemy sterowania
PS18b Sterowanie układami nieliniowymi

s2_obieralne_2
PS20a Metody optymalizacji
PS20b Badania operacyjne

s2_obieralne_3
PS22a Modelowanie komputerowe
PS22b Diagnostyka procesów zautomatyzowanych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s1_obieralne_2
PW3a Energoelektronika przemysłowa
PW3b Współpraca przekształtników z siecią zasilającą

s1_obieralne_3
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s1_obieralne_4
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów