Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika i Automatyka          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 26-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: E3semestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2021202021
1Seminarium dyplomowe10110101
2Praca dyplomowa1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe21319706308918616306991592094
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych384920992094
2Metody numeryczne w technice353152015203
3Wybrane zagadnienia teorii obwodów373122512253E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych3939309303
5Elektromechaniczne systemy napędowe313139913993E
6Zakłócenia w układach elektroenergetycznych33312615126153E
POPrzedmioty ogólne88812423415918391833162
1Sztuka redagowania, dyskusji i prezentacji18218182
2Przedmiot humanistyczny I91991
3Język obcy2732791182
4Wychowanie fizycznie151515
5Przedmiot humanistyczny II1923163162
PSPrzedmioty specjalnościowe35330115301303042634244015957660302716243065
1Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej4241261591261594E
2Przesył i rozdział energii elektrycznej4931618151618153E
3Systemy zasilania w trakcji elektrycznej222610661062
4Instalacje elektryczne + AutoCad4241261591261594
5Automatyka i zabezpieczenia w energetyce2429159152
6Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych2429159152
7s3_obieralne_1
18299992
8s3_obieralne_2
39391515915153
9s3_obieralne_3
333915991593
10Systemy SCADA2626206202
11Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii252910691062
12Prawo energetyczne i rynki energii91991
PWPrzedmioty wybieralne126125720371218153392022129
1s1_obieralne_1
333181518153
2s2_obieralne_1
3539101069101063
3s2_obieralne_2
273151215123
4s2_obieralne_3
31315106151063
Razem80090254781801567260792130849188233604236182566246030271927304228
80022327120799
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


s3_obieralne_1
PS7a Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce
PS7b Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie

s3_obieralne_2
PS9a Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce
PS9b Napędy przekształtnikowe w elektroenergetyce

s3_obieralne_3
PS11a Sterowniki programowalne
PS11b Pomiary i monitoring układów elektroenergetycznych

s1_obieralne_1
PW1a Inżynieria sterowania
PW1b Metody i algorytmy automatyki

s2_obieralne_1
PW3a Współpraca przekształtników z siecią zasilającą
PW3b Energoelektronika przemysłowa

s2_obieralne_2
PW5a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PW5b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

s2_obieralne_3
PW7a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PW7b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów